Oči

 

Lze se znovu dívat bez brýlí ?

Motto: Proč se díváme jeden druhému do očí…..?

OKO – DO DUŠE OKNO

Téma dobrého zraku je velmi rozsáhlé a zahrnuje mnoho důležitých souvislostí. Dobrý nebo špatný zrak nám symbolizuje náš pohled na realitu kolem nás. Zamysleme se všichni nad tím kolik času věnujeme kritice druhých, vzájemnému osočování, boji místo spolupráci, křikem a rozčilováním se nad věcmi, které se nás netýkají nebo je nemůžeme ovlivnit. Neříkám tím samozřejmě, abychom byli lhostejní. Co můžeme změnit, změňme a co nemůžeme, tak tím se netrapme a nesužujme tím také své blízké. Vždyť povětšinou naše nářky padají na hlavu našich milovaných partnerů, přátel a dětí a ne tam, kam skutečně patří. Naučme se kolem sebe vidět více věci hezké a snažme se o větší kontakt s lidmi, které milujeme, s přírodou a více se usmívejme :o). Vždyť všichni známe univerzální zákon, že čemu věnujeme energii, to roste a opačně, čemu ji nedáváme, to zaniká. Posilujme proto to, co chceme kolem sebe mít a jak chceme žít.

OTÁZKY, KTERÝCH SE TÉMA TÝKÁ:

·        Jak vnímáte svět kolem Vás? Berete ho celý, tak jak je nebo si něco vybíráte a něco popíráte?
·       Jste vůbec ochotni vidět realitu jaká skutečně je?
·       Nezkreslujete si ji, aby jste nemuseli dělat změny?
·       Nechcete vidět hezké věci nebo popíráte to, co se Vám
nelíbí? Nebo něco naopak upřednostňujete?
·       Nezapadá do Vašich představ? Nebo do představ někoho jiného o Vás samých? Trestáte se za to, že nejste takoví, jaké by Vás chtěli mít druzí?
·       Co nechcete vidět na sobě nebo na druhých?
·       Dokážete se za sebe postavit?

DALEKOZRAKOST: strach z přítomnosti, popírání něčeho teď, problém udělat změnu
KRÁTKOZRAKOST: starch z budoucnosti, problém měnit věci již nyní, odkládání řešení na
„potom“, budoucnost tvoříme právě teď

KOREKCE:

Okohybné a oční svaly jsou svaly jako každé jiné. Pokud je nepoužíváme a necvičíme s nimi, dojde k poškození prokrvení, poruše vyživování a následkem toho ztuhnutí a zkrácení svalových obvodů, které souvisí s orgánem zraku. Dnes bohužel všichni většinu času trávíme jednostranným zatěžováním (televize, knihy, PC….) a zapomínáme svaly procvičit a protáhnout. Aby bylo korekční cvičení pro zlepšení zraku kompletní, musíme procvičit okohybné, krční a  hrudně-krční svaly (uvolnění krčních a hrudně-krčních obratlů a s nimi souvisejících svalových obvodů).

Krční cviky:

Postoj: Rozkročmo, uvolníme kolena a ramena tlačíme volně dozadu a dolů. Na tváři úsměv. Poté provádíme cvičení. Každý cvik opakujeme 16 krát:

·       hlavu zvedáme nahoru, dolů, otáčíme vpravo, vlevo, směrem dozadu ukláníme k pravému ramenu, k levému ramenu, kroužíme hlavou vpravo a pokládáme uši na ramena, kroužíme vlevo
.      „Pinochio“ – v představě prodloužíme a ukotvíme svůj nos před sebe do dálky a hýbeme pouze bradou vlevo a potom vpravo totéž, ale nos ukotvíme asi 1m na zem před sebe a  celé zopakujeme
.    nos ukotvíme nahoru k nebi a opět celé zopakujeme na obě strany
·       kloužeme bradou po pravé a potom po pravé klíční kosti

Cviky děláme tahem a protahujeme svaly, netrháme hlavou. Je potřeba postupně uvolnit a rozcvičit.

Protažení hrudně-krčních svalů:

·        „Želvička“  – střídavě zatahujeme hlavu do ramen a  vytahujeme  ji směrem nahoru
·        „Anděl“      – překřížíme ruce před hrudníkem a protahujeme svaly do stran jakoby nás někdo tahal za dlaně
·        „Mašinka“  – zahoukáme na uvolnění 5. čakry   (húúú…..) – postupně zrychlujeme krouživé pohyby do maximální rychlosti, která nám jde v těchto pozicích: obě ramena dopředu,obě ramena  dozadu, střídavě pravé a levé rameno dopředu a nakonec dozadu  rozcvičku zakončíme několika prudkými nádechy a výdechy. Uvolníme se, procitíme brnění a teplo v právě zatížených svalech (uvědomujeme si, jak nám sem proudí uzdravující energie). Další cvičení provádíme pokud možno v přírodě. V zaměstnání či doma můžeme jen improvizovat.

Zásady pro cvičení v přírodě:

·       Nenosíme sluneční ani dioptrické brýle
·       Bobřík mlčení – snažíme se být v tichu, abychom mohli vnímat krásu přírody a mohli se věnovat vědomému vidění (plně vnímáme zelenou barvu a celé obrazy, na které se díváme, snažíme si uvědomit, co vidíme). Tím, že nemluvíme, neupřednostňujeme levou hemisféru (logické myšlení), ale podporujeme obrazové myšlení (pravou hemisféru – tvořivost).
·       Pohled do dálky s plně otevřenýma očima – vždy při všech cvicích
·       Pohled v úrovni výšky očí a výše, nedíváme se pod nohy na zem
·       Střídání pohledů; SKÁKAVÝ: na jedno místo se díváme 2-3 s, ne déle a skáčeme z obrazu na obraz,

KLOUZAVÝ: plynule kloužeme po širokém obrazu před námi
PANORAMATICKÝ: díváme se na před sebou spojené ukazováčky, které postupně oddalujeme do stran,
ale oči se stále dívají do dálky vpřed. Prsty jdou do maximální pozice, ve které ještě vidíme případný

pohyb ukazováčků (zakýveme s nimi).

Cviky při chůzi:
·       otáčíme hlavou ze strany na stranu a přitom se vědomě díváme do dálky
·       díváme se střídavě nahoru a dolů s klouzavým pohledem do dálky (obloukem)
·       kýveme hlavou dopředu, dozadu, opět s vědomým díváním do dálky
·       točíme se střídavě 4x na pravou a 4x na levou stranu, několikrát vystřídáme a přitom stále jdeme a díváme se vědomě do dálky
·       panoramatický pohled. Mezi jednotlivými cviky můžeme zastavit a uvolnit oči promrkáváním.

Cviky ve stoje při výhledu do dálky, pokud možno do volného prostoru (např. do údolí, na kopce):
·        sklopíme a přiklápíme dlaně, střídavě se díváme po 2 sec do dálky a pak do přiklopené dlaně a cíleně hledáme nové a nové obrazy. Střídáme obě oči, více se věnujeme slabšímu oku.
·        bez pohybu hlavou otáčíme oči pohledem: ze strany na stranu, nahoru a dolů, uhlopříčně, koulíme očima do maximálních pozic na jednu i druhou stranu (všechny cviky provádíme levým a pravým okem zvlášť a druhé máme zakryté dlaní)
·        procvičíme panoramatický pohled i v klidové pozici) Mezi cviky uvolňujeme oči promrkáváním. Během výletu se občas zastavíme a provedeme solarizaci,  po které musí vždy následovat palming.


Solarizace: pasivní – zavřené oči nasměrujeme na slunce a vydržíme aktivní – natočíme se ke slunci ( při mírné aktivitě) oči promrkáme. Řídíme se citlivostí, která je individuální a ovlivněná prudkostí sluníčka (ráno do 9 hod. a odpoledne po 17 hod.) Palming: dřepneme si, nebo pokud nám to podmínky dovolí, tak se v klidu posadíme. Oči zavřeme a zakryjeme dlaněmi a vydržíme do zmírnění či úplného odeznění barevných skvrn. Během této doby si přestavujeme něco pozitivního (naše oblíbené místo, moře…) a soustředíme se na sluch. Solarizace je velmi prospěšná, protože přes oko stimulujeme současně i body všech orgánů v našem těle. Ráno a večer provádíme kontrastní oplachy pro dobré prokrvování očních partií – několikrát za sebou střídáme po cca 15 sec oplachy teplou a chladnou vodou. Zvykáme si postupně. Večer končíme teplou vodou, ráno a v zimě studenou. Dále můžeme provádět masáž očních bodů, které jsou v dolní části temene hlavy vpravo a vlevo od svislé středové osy. Masírujeme neutrálně – jeden palcem, druhý dvěma či čtyřmi prsty. Dlaň je na temeni prsty směrem dolů ke krku. Tak vzhůru do toho a nebojte se. Počáteční pálení či řezání je jen pozitivní kontrolou, že cvičíte správně. Každý sval, který rehabilitujeme, přece zpočátku bolí, protože v důsledku prokrvování může docházet ke vzniku mikrozánětů, ty se však postupně vyhojí.

Přeji hodně úspěchů a dobré pokoukáníčko.

Jakým způsobem se rozvíjí porucha vidění, oční onemocnění, na úrovni fyzického těla Když dochází k poruchám zraku, oční koule mění svůj tvar. U krátkozrakosti nebo dalekozrakosti dostává oční koule elipsoidní tvar a sítnice zůstává na místě. Čím více se pak tvar oční koule mění, tím více se sítnice odchlipuje

1.     Oční koule je tvořena kolagenem. Poruchy vidění závisí také na tom, jaké je zásobení sítnice krví. Pokud je mikrocirkulace porušena, zrak se zhoršuje. Mikrocirkulace krve se v sítnici zhoršuje s věkem (cévy se zužují v důsledku aterosklerózy). Další příčinou je, že cukr způsobuje stabilní spasmus cév, a tím jejich zúžení. Také u kuřáků a pracovníků s vibracemi se zrak rapidně zhoršuje. Kouření a vibrace vyvolávají stálý spasmus cév a jejich následné zúžení.

2.     Cévy, které se takto neustále zužují a rozšiřují, se poškozují, až jednou nastane okamžik, kdy už „nebudou mít vůli“ rozšířit se. Zůstanou ve stavu stálého spasmu, což následně vede ke zúžení cév a poruše zraku.

3.     Sítnice je složena z tyčinek a čípků. Jedním z jejich stavebních prvků je zinek, obsahují jej např. dýňová semínka. Pro urychlení ozdravného procesu je vhodné oči dovyživit:   CHITOSANEM (kolagen) BIOVÁPNÍKEM BIOZINKEM a užívat EPAM 1000 z tibetské medicíny (vnitřně nebo naředěné 1:14 kapat po jedné kapce 1-2x denně do každého oka). (korekce čerpány z korekcí systému ONE BRAIN a ze sestavy cvikú podle ruského léčitele Narbekova)

 

Upozornění:

Vše, co dělám je pouze osobní rozvoj a pohled na svůj život jinak. V žádném případě není léčbou a nenahrazuje lékařskou pomoc.